By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Систем управљања квалитетом "ЛУКИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ"

Процеси управљања:

Планирање
Управљање ресурсима
Унутрашњи надзор

Основни процеси

Нуђење
Уговарање
Тех. и организациона припрема
Производња
Транспорт и механизација
грађење

Процеси подршке

Набавка, продаја и подуговања
Рачуноводство и књиговодство
Правни и општи послови
Информатика

Систем управљања квалитетом

  • Погодака: 45