By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Начини градње и изградње

У могућности смо Вам представити неколико начина градње и изградње са различитим материјалима и различитим системима градње по различитим ценама:

Дијамантско сечење и бушење бетона
Дијамантско сечење и брилијант бушење спадају под извођење радова у високоградњи и нискоградњи, без обзира да ли се ради о армираном бетону, опеке, камена или асфалту.

Дијамантско сечење
Примењује се приликом израде нових или проширења постојећих отвора у зидовима или плочама, као и код уклањању целих конструктивних делова.

Дијаманта бушење
Примена дијамантског бушења је веома разнолика (независно да ли се ради о Армираном бетону, цигли, камену или асфалту), а најчешћа је за поставу разних инсталација кроз зидове и плоче.

Предности дијамантског сечења и бушења:

Начини градње и изградње

  • Погодака: 76

О градњи, грађевинарству или грађевини - укратко

Градња, грађевинарство или грађевина је примењена наука, најстарија и најзначајнија грана грађевинске технике. Грађевинска се техника бави пословима потребним за грађење свих врста архитектонских зграда, путева, железничких пруга, мостова, тунела, водовода, канализација, мелиорационих објеката, уређењем водотока и искоришћавањем водних снага (хидроцентрале), електрана и осталих постројења за производњу свих добара. Особу која се бави грађевинарством називамо грађевински инжењер.

Градња

Градња тј грађевински радови и зидање објеката, кућа, преграда, зидање са свим врстама материјала, зидање опеком, каменом, армираним бетоном, свим врстама материјала и на све начине, данас је лакше него икада. Треба градити ново, реконструисати старо или само направити неке промене на постојећем објекту врло једноставно и брзо то можете направити сами ако имате мало искуства, времена и воље или можете целокупну ствар препустити стручњацима који дугогодишњим искуством предњаче у извођењу радова у градњи и грађевинарству.

Правци грађевинске технике

Према врсти и карактеру послова разликујемо два главна смера или огранка грађевинске технике.

  • Погодака: 83

О НАМА

"ЛУКИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ" је грађевинска фирма, састављена од мултидисциплинарног тима и заснива своју стратегију раста на искуству својег тима, флексибилности и укључивању иновација у сваки од својих процеса.

Вишегодишње искуство иза нас и развијање успешних грађевинских пројеката, посебно грађевинских радова, као што су изградње кућа, индустријских објеката, земљаних радова, нискоградње и високоградње чини нас лидером у општини Петровац на Млави.

Предузетничка околина усмерена је према пружању клијентима квалитетних и креативних грађевинских решења.

Иако се много тога променило током минулих година, ипак, многе значајне ствари код нас нису. Поштење и сигурност наших клијената, као и препоруке које они шаљу, најбоља су реклама за нас.

Обратите нам се с поверењем

Најбитнији фактори за инвеститора су цена саме градње, поштење, брзина и квалитет извођења грађевинских радова. "ЛУКИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ" својим дугогодишњим искуством управо гарантује то.

"Градимо објекте који имају трајност и квалитет, те сматрамо да се грађевински објекти не граде само за данас него и за будуће нараштаје. С тога волимо рећи да чврсте руке градимо будућност".

СЛОГАНИ

О нама

  • Погодака: 85

ВИСОКОГРАДЊА, САНАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ

У неколико протеклих година битна грађевинска делатност фирме "ЛУКИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ" постаје и делатност високоградње где је постигнута одлична сарадња са домаћим и страним инвеститорима, тако да се са предузећем "ЛУКИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ" осим у станоградњи, градњи занатских и индустријских објеката, наше предузеће доказало и усавршило у изградњи: туристичких објеката, трговачких центара и пословних комплекса, школских и спортских установа, као и јавних и сакралних објеката, те објеката разних намена, при чему санација, реконструкција и доградња такође заузимају велики удео у пословању наше фирме .

Грађевинска делатност високоградње обухвата услуге по мери, почев од пројектовања и израде пројеката у класичној и монтажној градњи, па све до изградње објеката до потпуне функционалности по принципу " кључ у руке" уза све пропратне врсте грађевинско, инсталатерских и завршних радова:

  • Погодака: 79

Страна 1 од 3