By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

НИСКОГРАДЊА, ГРАЂЕВИНСКИ ИСКОПИ, ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

У протеклој деценији постигнут је изузетан успех у делатности грађевинских ископа, земљаних радова и нискоградње где је фирма "ЛУКИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ" самостално и у кооперацији са осталим грађевинским партнерима пројектовала, изградила и реконструисала велики део мостова, тротоара и степеништа, те учествовала у значајном уређењу противпожарних путева и јавних површина.

Великом успеху у делатности нискоградње "ЛУКИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ" свакако ваља прибројити још изградњу , одржавање и реконструкцију бројних водоводних и канализационих мрежа, уређаја за пречишћавање и сигурносно - заштитних објеката, на ширем и ужем подручју нашег Браничевског округа а посебно у општини Петровац на Млави.

Сви наведени грађевински пројекти нискоградње одрађени су у максимално задовољавајућој градњи како бисмо сви могли да живимо у сигурнијем, чистијем и здравијем окружењу.

Нискоградња

  • Погодака: 13