By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

ВИСОКОГРАДЊА, САНАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ

У неколико протеклих година битна грађевинска делатност фирме "ЛУКИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ" постаје и делатност високоградње где је постигнута одлична сарадња са домаћим и страним инвеститорима, тако да се са предузећем "ЛУКИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ" осим у станоградњи, градњи занатских и индустријских објеката, наше предузеће доказало и усавршило у изградњи: туристичких објеката, трговачких центара и пословних комплекса, школских и спортских установа, као и јавних и сакралних објеката, те објеката разних намена, при чему санација, реконструкција и доградња такође заузимају велики удео у пословању наше фирме .

Грађевинска делатност високоградње обухвата услуге по мери, почев од пројектовања и израде пројеката у класичној и монтажној градњи, па све до изградње објеката до потпуне функционалности по принципу " кључ у руке" уза све пропратне врсте грађевинско, инсталатерских и завршних радова:

Бетонски радови;
Армирачки радови;
Зидарски радови;
Кровопокривачки радови;
Тесарски радови;
Изолатерски радови;
Гипс - картонски радови;

Керамички радови;
Каменополагачки радови;
Собосликарски радови;
Скеларски радови;
Фасадерски радови;
Столарски радови;

  • Погодака: 79