By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

ЛУКИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ

Нискоградња и високоградња

Грађевинска фирма "ЛУКИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ" са седиштем у општини Петровац на Млави тачније у Великом Лаолу, специјализована је за извођење свих врста грађевинских радова нискоградње и високоградње, од грађевинских ископа, па све до потпуне функционалности по принципу "кључ у руке".

ГРАЂЕВИНСКЕ УСЛУГЕ

Обухватају управљање градњом и извођење грађевинских радова - укључујући инсталације и завршне радове, изградњу и опремање ентеријера, радове санације, реконструкције, адаптације, те планирање и контролу градилишта.


  • Погодака: 43