By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

РЕФЕРЕНЦЕ

високоградња, нискоградња

Стотине станова, кућа и објеката разних намена које смо саградили, резултирали су позиционирањем наше фирме на сам врх грађевинарства у нашем Браничевском округу, али и створило препознатљив "бренд" у грађевинском окружењу у којем радимо.

Из свега претходно наведеног је видљиво да је фирма "ЛУКИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ" с временом успешно извела низ врло захтевних пројеката на задовољство бројних клијената на ширем и ужем подручју нашег региона, а посебно општине Петровац на Млави.

Референце

  • Погодака: 13

ЛУКИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ

Нискоградња и високоградња

Грађевинска фирма "ЛУКИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ" са седиштем у општини Петровац на Млави тачније у Великом Лаолу, специјализована је за извођење свих врста грађевинских радова нискоградње и високоградње, од грађевинских ископа, па све до потпуне функционалности по принципу "кључ у руке".

ГРАЂЕВИНСКЕ УСЛУГЕ

Обухватају управљање градњом и извођење грађевинских радова - укључујући инсталације и завршне радове, изградњу и опремање ентеријера, радове санације, реконструкције, адаптације, те планирање и контролу градилишта.


  • Погодака: 42

Систем управљања квалитетом "ЛУКИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ"

Процеси управљања:

Планирање
Управљање ресурсима
Унутрашњи надзор

Основни процеси

Нуђење
Уговарање
Тех. и организациона припрема
Производња
Транспорт и механизација
грађење

Процеси подршке

Набавка, продаја и подуговања
Рачуноводство и књиговодство
Правни и општи послови
Информатика

Систем управљања квалитетом

  • Погодака: 12

МИСИЈА И ВИЗИЈА

Мисија

Стварајући нове вредности, остварујемо препознатљиву и дугорочну сарадњу са корисницима наших услуга, а квалитетним, стручним и тимским радом препознали смо и задовољавамо интересе и захтеве наручиоца.

Визија

Остварити и одржати једно од водећих места у грађевинској делатности у нашем окружењу темељем професионалног и јединственог приступа и стручног знања.

Мисија и визија

  • Погодака: 13

Страна 2 од 3